Monday, November 26, 2007

Bra!

Och nej, jag har inte något att invända mot att HD inte väljer att ta upp den där våldtäktsdomen utan att hovrättens dom på 4 års fängelse kvarstår. Inte nåt att invända alls faktiskt.

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Jag tycker det är bra att de blir dömda för dom visste att dom gjort fel

November 26, 2007 5:23 PM  
Blogger Peter said...

anonymous: Ja, det kan du nog vara ganska säker på. Sen att det förmodligen finns en massa saker som vi inte vet är ju en annan sak. Men jag förutsätter att HD vet vad de gör.

November 26, 2007 9:41 PM  
Blogger Linda K said...

word!

November 26, 2007 10:16 PM  
Blogger Peter said...

Linda K: !

November 27, 2007 2:59 PM  

Post a Comment

<< Home