Friday, November 07, 2008

Beckmansvisningen

Gillar verkligen Beckmanselevernas idé om visningen på Skattekontoret. Nästa gång är de väldigt välkomna till oss. De kommer att få exakt lika förundrade blickar. Tror jag. Här är filmen.

2 Comments:

Anonymous fredrik said...

Ha! det är ju hur tufft som helst!!!

November 10, 2008 11:30 AM  
Blogger Peter said...

Visst är det! Nästa gång bjuder vi dem till dig. Eller får vi ta konstfackseleverna, det är ju närmare.

November 11, 2008 2:32 PM  

Post a Comment

<< Home