Friday, September 28, 2007

Vi har koll 2.0

Tillbaka i vårt land igen. Och har redan hunnit skriva en artikel om en ny skola som absolut ska ha tillägget 2.0 i rubriken. Känns grymt fresh! Jo, men så att... Mer en "hela denna bilaga är en annons" än min Bon-grej, för att uttrycka det enkelt.

2 Comments:

Anonymous therese said...

Hrmf, nej jag vet ju inte vad du jobbar med Peter!?

September 28, 2007 5:31 PM  
Blogger Peter said...

therese: Jobbar som AD på ett arkitektkontor. Och så har jag jobbat som copywriter så jag kan liksom inte låta bli att skriva. Både här och där. Som i Bon till exempel..

October 01, 2007 9:38 AM  

Post a Comment

<< Home