Monday, March 02, 2009

Aktivist-Peter!

Ibland kommer ens förflutna ikapp, haha... Som här till exempel. 1.41 in ungefär. Och jag är alltså han som ser ut som Emil i Lönneberga!

Fantastiska kläder för övrigt!

2 Comments:

Anonymous Ben said...

"Jag såg en bild från mitt 80-tal
mitt hårdrocksjag och jag undrar vem det var." Som Jocke Berg uttryckte det. Men nu vet vi.

March 02, 2009 9:27 PM  
Blogger Peter said...

ben: Skillnaden är att jag inte undrar vem det var. Jag minns till och med vad som stod på mitt plakat! "Kroppen kräver friskt vatten" Reclaim!!!

March 03, 2009 5:08 PM  

Post a Comment

<< Home