Friday, September 12, 2008

Smart där...

Ja, man ju alltid locka med ett krig mot Ryssland och hänvisa till Guds stora plan i jakten på presidentposten... Det går säkert hem. Gode tid.

2 Comments:

Anonymous ben said...

Eh, tycker inte du ska blanda in politik och sånna allvarliga grejer här. Däremot vill vi se fler bilder på vad du har på dig. Jag vill inte tänka - bara se vackra bilder på dig.

September 12, 2008 3:57 PM  
Blogger Peter said...

ben: Jag lovar. Nästan. I stället ska jag lägga upp bilder på hur det ser ut när högstadieklasser från Växjö har kalas. Oerhört fashion!

September 15, 2008 9:39 AM  

Post a Comment

<< Home