Monday, May 12, 2008

!

Fatta att en pilgrimsfalk kan flyga så snabbt som 330 km/h. Det är ju helt koko... Som en Ferrari liksom.

8 Comments:

Blogger Linda K said...

jag är mer imponerad av att du tar upp en sån sak!

May 12, 2008 9:59 PM  
Blogger Peter said...

linda k: Jag är en stor vän av stora rovfåglar. Och så bara låg informationen där mitt framför mina imponerade ögon. Jag kände mig tvingad att för det vidare. Det var helt enkelt för viktigt!

May 13, 2008 9:20 AM  
Anonymous Gunnar said...

Tja, du Peter. Vet du hur en pilgrimsfalk ser ut? Stor? Nä.

May 13, 2008 11:34 AM  
Blogger Peter said...

gunnar: Den är ju större än en sparv i alla fall och ser tuff ut. Det räcker för mig. Dessutom låter pilgrimsfalk coolare än, säg, ormvråk... Men du har nog helt säkert rätt, Gunnar.

May 13, 2008 11:38 AM  
Anonymous ben said...

Men är det inte när den störtdyker som det går så fort?

Och du Peter, vet du hur en pilgrimsfalk ser ut? Stor? Nä.

May 13, 2008 5:13 PM  
Blogger Peter said...

ben: Det kan nog vara så att det är när den är i fritt fall.

Och du ben, nästa gång det sitter en halvmeter hög pippi som vecklar ut 110 centimeter vingar och du fortfarande tycker att den är liten så lovar jag att ta notan den kvällen. Om inte den tar dig först!

May 13, 2008 6:50 PM  
Anonymous ben said...

Fränt. Vi får ta en bägare i närheten av Ottenby fågelstation inom kort.

May 13, 2008 9:50 PM  
Blogger Peter said...

ben: Absolut! Det ligger ju dessutom inte så långt från vårt poolhäng på Öland. Först örnar, sen Red Stripe i poolen!

May 16, 2008 9:44 AM  

Post a Comment

<< Home